Komiteler

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

Enfeksiyon Kontrol Komitesi;tıbbi hizmet yöneticilerinden bir temsilci, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Mikrobiyoloji Laboratuvar Temsilcisi, Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari Mali Hizmetler Müdürü, Eczacı bulunur.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine göre çalışmalarını yürütür. Kapsamı alanındaki, hizmetlerin ve çalışmaların; amaca uygun ve düzenli verilip verilmediğini, varsa sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını tartışır. Çalışanlara yönelik eğitimler düzenler. Faaliyetlerini üç aylık dönemlerde idareye raporlar. Komite yılda dört kez ve gerektiği durumlarda toplanır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü veya eposta olarak çağrı yapılır.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği alınan kararları TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kaydeder ve katılımcılara imzalatarak ilgililere duyurur. Toplantıda alınan kararlar Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantı defterine yapıştırılır, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır. 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ
Enfeksiyon Kontrol Komitesi BaşkanıUzm.Dr. Hilmi KALAN
Enfeksiyon HemşiresiBüşra MESTOĞLU YAYAN
Enfeksiyon Komitesi Sorumlu Başhekim YardımcısıOp.Dr. Adnan HAŞLAK
İdari ve Mali Hizmetler MüdürüAbdurrahman DUMAN
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Genel Cerrahi UzmanıOp.Dr. Kemal ATAYOĞLU
Dâhiliye UzmanıUzm.Dr. İsmail İNCİ
Çocuk Hastalıkları UzmanıUzm.Dr. Ahmet İbrahim BAŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon UzmanıUzm.Dr. Halime ÖZTEKİN
EczacıYusuf BAŞAK
Yoğun Bakım Birim SorumlusuZerrin ÖZGÜR

29 Mart 2022