Disiplin Birimi

Birim Hakkında659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

19 Eylül 2022