Atık Yönetim Birimi

Birim HakkındaHastanemiz birimlerindeki işlemler sonucu ortaya çıkan atıkların bertarafa gönderilinceye kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, ilgili mevzuatlar çerçevesinde atık bildirimlerinin yapılması, atık yönetimi konulu  hizmet içi eğitim verilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

19 Eylül 2022