Hastanemiz

Amaçlarımız

Ulusal ve Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli tıbbi bakım hizmeti vererek hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek.

Çalışanlarımızın sağlık hizmet sunumunda kurumsal aidiyet ve performanslarının en üst seviyeye ulaştırarak memnuniyetlerini yükseltmek.

Sorumlulukları yerine 
getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.

Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak.

Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.

Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

24 Mart 2022