Akçiğer Kanseri Farkındalık Ayı
17 Kasım 2023

AkciğerKanseriFarkındalıkAyı1.jpg


Her yıl kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda hastanemizde akciğer kanserine yönelik bilgilendirme standı kurulmuştur.

Söz konusu etkinliğe ait görseller.
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg