Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Ekibimiz

Ekip; Başhekim Yardımcısı, Müdür yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, Bilgi İşlem Birim Sorumlusu, Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi ve Bilgi İşlem SBYS Yazılım Sorumlusundan oluşur.

Ekip, Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izler. Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmesini organize eder. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Ekip gerekli durumlarda toplanır. Toplantı kararları

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU ’na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ ÜYELERİ
Başhekim YardımcısıDr. Furkan YILDIZ
Müdür YardımcısıŞenol EKİNCİ
Kalite Yönetim DirektörüBurçin Nur ÖZDEMİR
Bilgi İşlem SorumlusuÖznur Fatma GÜLDÜK
Bilgi İşlem Sistem YöneticisiŞenol TOPAL
Bilgi İşlem SBYS Yazılım SorumlusuGaffar KARAKUZU


23 Ocak 2024