Müdür Yardımcıları

Faruk SÖNER

Müdür Yardımcısı Faruk SÖNER Foto.JPG

Faruk SÖNER
Müdür Yardımcısı

1985 yılında Adıyaman ili Samsat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsat da tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Tıbbı Dokümantasyon/Sekreterlik ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü Önlisans programlarından, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Lisans programlarından mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek lisans programını tamamladı.

2009 yılında İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personel/Özlük biriminde çalışma hayatına başladı. 2011-2021 yılları arasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Verimlilik ve Kalite Yönetimi biriminde birim çalışanı ve Kalite Yönetim Direktörü pozisyonunda görev aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalıştaylara katılarak farklı hastanelerde İç Değerlendirme süreçlerinde yer aldı. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi’ temel eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. SKS Kalite Değerlendiricisi olarak farklı illerde kamu ve özel hastane değerlendirmelerinde görev aldı. Halkla ilişkiler/kurumsal iletişim ve Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı temel eğitim süreçlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.          

Sağlıkta Verimlilik ve Kalite başta olmak üzere; Sağlık Hukuku, Hasta/Çalışan Güvenliği, Klinik Kalite, Sağlıkta Risk Yönetimi, HIMSS19 Eurasia, Sağlık Bilişimi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Kalite Geliştirme Teknikleri alanlarında ulusal ve uluslar arası bir çok kurs, çalıştay, seminer, sempozyum ve kongrelere katılım sağladı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programında eğitim hayatına devam etmekte olup; Yönetim ve Organizasyon, Kalite,  Liderlik, Yönetim, Stratejik Yönetim, Duygusal Emek, Tüketici Davranışları, Kriz Yönetimi, Finansal Yönetim, Performans Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları gibi alanlarda bilimsel makale çalışmaları devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağlı Birimler

* Satınalma / Tedarik Süreçleri
* Gider Tahakkuk - Muhasebe
* Gelir Tahakkuk - Muhasebe
* Bütçe Hazırlama ve Takip İşlemleri
* Verimlilik ve Kalite Yönetimi
* Biyomedikal - Klinik Mühendislik ve Tıbbi Cihaz Yönetimi
* Tıbbi Sarf Depo Yönetimi
* Laboratuvar Depo Yönetimi
* Ayniyat Depo Yönetimi
* Yurtiçi - Yurtdışı Hasta Alacak Takibi
* Hizmet Firmaları Takip İşlemleri
* TGAP (Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar)
* Acil Avans Takibi
* Ticari Alan Kiralamaları (Kantin, ATM, Otomat vb.)
* Güvenlik Hizmetleri Yönetimi
* KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) Depo Yönetimi

Bağlı Komisyonlar

* İhtiyaç Tespit Komisyonu

24 Mart 2022