Ayniyat Birimi

Birim Hakkında

ayniyat.jpg

Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır malzemelerini sayarak teslim almak.

Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak.

Demirbaş malzemelerin servise gönderilmesi ve servis sonrası süreçlerini yönetmek.

Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır,  malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek. 

Hastanemize yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek.

Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak.

Hastane birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak , düzenlenen TİF leri imzalattırmak.

Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirilerek hesapları tutturmak.

Periyodik Depo ve hastane genelindeki demirbaş sayımımı yapmak.

Hastanemize giren ve Birimlere depomuzdan çıkış yapılan malzemeleri, HBYS programından ve MKYS ‘den takibini yapmak.

Depoyu kalitenin belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak.

Depodaki malzemelerin muhafazası için ısı ve nem ölçer çizelgesini günlük takip etmek.

Yıl sonunda, gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak.

Hastanemizdeki demir baş malzemelerin, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemeleri hurda (HEK) işlemlerini yapmak.

Yılsonunda yapılmış olan işlemleri saymanlık ve sekreterliğe bildirilerek hesaplarda mutabakat sağlamak.

Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak.

19 Eylül 2022