Çalışan Hakları Birimi

calisan.jpg

Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelgesi gereğince hastanemiz de; kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görüş, öneri ve şikayetlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapmak.

Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetleri kabul eder.

Başvuruları değerlendirerek raporlar, gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirir.

Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

Aylık olarak Hastane Yöneticisi ve Başhekime rapor sunar.

Birim çalışanı ya da şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından Bakanlık Alo 113 numaralı Beyaz Kod Birimi telefonuna doğrudan bildirim yapabilir.

Vatandaşı, Şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğu hizmet alma sürecinin aksayabileceği yönünde bilgi verir.

Vatandaşın sağlık çalışanının,  sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde mutlaka yargılanacağı konusunda (pano/afiş/broşür vb)gibi vasıtalarla bilgilendirir.

Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

Birim Hakkında

19 Eylül 2022