Hastanemiz

Hedeflerimiz

Belirlenen Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre, hastalarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak tıbbi tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

Kurumsal Mevzuat ve 
yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma.

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

24 Mart 2022