Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi

Doğum sonrası yeni doğan resüsitasyonunun yapıldığı 35 ila 37. haftalarda doğan stabil pretermlerin bakıldığı, hasta yeni doğanların ve 35 hafta altı prematürelerin uygun merkeze nakli sağlanana kadar izlendiği, yıllık doğum sayısı 1000’in üzerinde olan sağlık tesisleri bünyesinde kurulan birimde hasta tıbbi bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi yapılır. Buna göre; hastanemiz yeni doğan yoğun bakım ünitesinde hasta kabul edilmektedir.


 Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar  Verilen Hizmetler
• Yenidoğanın geçici takipnamesi
 Fototerapi
• Neonatal Sepsis  Antibiyoterapi
• Neonatal hiperbilirübiremi
 
• Neonatal hipoglisemi 
• Akut bronşit – bronşiolit – pnömani 
• İdrar yolu enfeksiyonu 
                                                                                                                                                                   
                                                   
                          .