Hastanemiz

Kalite Politikamız

"Sağlıkta Kalite Standartlarını" esas alarak; tıbbi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak, sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

24 Mart 2022