Hastanemiz

Kalite Politikamız

  • Belirlenen Ulusal ve Uluslararası standartlara göre, hastalarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak, tıbbi tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi,
  • Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek,
  • Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak,
  • Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma ve ihtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak,
  • Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • SKS’ yi esas alarak;tıbbi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak, sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
  • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire başkanlığı tarafından, 14-17 Aralık 2022 tarihinde düzenlen VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde deklare edilen “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri”(Güvenli Cerrahi, Güvenli Doğum, Radyasyon Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Düşmelerin Önlenmesi, Malzeme ve Cihaz Güvenliği, Tesis Güvenliği, Teşhiste Hasta Güvenliği, Hastaların Doğru Tanımlanması, Hastaların Güvenli Transferi, Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlar ile Mücadele, İlaç Güvenliği, Kan Güvenliği ve Yönetimi, Güvenli Hasta Devri, Yenidoğan Güvenliği, Havayolu Güvenliği, Kardiyak Arrest Yönetimi, Venöz Tromboemboli ile Mücadele, Basınç Yaralarının Önlenmesi, Nazogastrik Tüp ve Hasta Güvenliği, Hasta ve Hasta Yakını Katılımı, Yaşlı Hastalarda Postoperatif Deliriumla Mücadele, Hatalardan Öğrenme) kapsamında kalite çalışmalarımızı güncelleyerek, hastalarımızın etkili, verimli, nitelikli, hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak.

12 Eylül 2023