Diyabet Okulu

Birim Hakkında

Diabetes mellitus; insülin hormonunun yokluğu, yetersizliği, ya da etkisizliği sebebiyle kanda glukoz oranının yükselmesiyle ortaya çıkan,karbonhidrat yağ ve protein metabolizmalarındaki bozukluk ile karakterize kronik bir hastalıktır.

Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi(TURDEP) çalışmasında ülkemizde ki diyabetli bireylerin prevelansını 1998 de %7,2 2010 da %13,7 2014 de %14,7 2017 de %16,9 olarak belirleyerek diyabeti hızla yayıldığını gözler önüne sermiştir.

Diyabet eğitimi; diyabet tanısını takiben hastalar bir diyabet eğitim birimine sevk edilmeli ve glisemi kontrolü için hekim,diyabet eğitim hemşiresi ve beslenme uzmanının vereceği eğitim programlarına dahil edilerek yapılmalıdır.

Dünyada ve ülkemizde diyabetli bireylerin kendi kendine yönetiminin (tedaviyi uygulama, kendi kendine izlem vs) sorumluluğu diyabet hemşiresine verilmiştir. Avrupa Diyabet Hemşireliği Derneği'nin (Federation of European Nurses in Diabetes [FEND] tanımına göre diyabet hemşiresi; eğitimci, danışman, yönetici, araştırmacı, iletişim ve değişim rolleri olan, diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip klinisyen hemşiredir.

Kurumumuzda da diyabet tanısı alan hastalar diyebet eğitim birimine sevk edilerek diyabet eğitim hemşiresinin verdiği eğitim ile bireye beceriler kazandırarak bireyin öz yönetim davranışları geliştirmesi amaçlanır. Bu beceriler;

*Kilo kaybı sağlamaya yönelik sağlıklı ve dengeli beslenme

*Fiziksel aktivitesini nasıl artıracağı,

*Tedaviye uygun sayıda ve zamanda kan şekeri ölçümü uygulamayı,

*Kullandığı antidiyabetik ilaçların ne zaman alınacağı,

*Hastalığın doğal seyri gereği, süreç içinde insülin gereksiniminin olabileceği,

*Hipoglisemi belirtileri ve tedavisi,

* Mikro ve makrovasküler komplikasyonlardan korunmayı,

*Ayak bakımı

*Araya giren hastalıklar ve özel durumlarda diyabetini nasıl regüle edebileceği

*Ne zaman sağlık ekibi ile iletişim kurması gerektiğini bilmesi

şeklinde sıralanır.

Kurumumuzda diyabet eğitimleri bireysel ve serifikalı diyabet okulu şeklinde yürütülmektedir. Bireysel eğitimlerimize randevu almadan mevcut tedavi şekli belirtilen reçete ile başvurulabilinir.

Sertifikalı diyabet okullarımız yıl başında belirlenen tarihlerde yapılmakta olup davete iştirak eden ve bireysel şekilde başvuran tüm diyabetli bireyler katılabilmektedir.

12 Ocak 2023