Faturalandırma BirimiHastanemizde ayaktan ve yatarak tedavisi tamamlanan hastaların HBYS üzerinden Medulaya fatura oluşturularak bildiriminin yapılması.

SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB,TSK, üniversiteler v.b.) faturalar manuel fatura edilerek kurumlara gönderilmesi, TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Adli vaka, trafik kazası, iş kazası vakalarını medulaya bildirip, evraklarını teslim etmek.

Tutuklu/Hükümlü ve sosyal güvencesi olmaya adli vaka hastalarının manuel olarak fatura edilmesi, HBYS ye kayıt edilip mal müdürlüğüne teslim edilmesi, TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Suriye, Irak, AHISKA Türkleri vatandaşlarına ait evraklar ve faturaları TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Engelli, polis okulu öğrencileri vb. durumlara ait sağlık kurulu hastaları TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Birlik içi hizmetler manuel faturalandırılıp TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Yurt dışı sigortalı (Almanya hariç) manuel faturalandırılıp ilgili SGK müdürlüğüne gönderilir, TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Taşınır işlem fişi ilgili birimler tarafından hazırlandıktan sonra birim tarafından faturası düzenlenir, imzalatılır ve ilgili birimlere teslim edilir.

Faturalama işlemleri esnasında hatalı kayıtların düzenli olarak günlük takibi yapılarak düzenlenmesi sağlanır.

Ay sonunda dönem hazırlama yapılarak dönemin sonlandırılması, TDMS üzerinden MİF oluşturularak saymanlığa bildirilmesi.

Birim Hakkında

19 Eylül 2022