Komiteler

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Komite; Tıbbi Hizmetler Sorumlusu, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Radyoloji Birimi Sorumlu Hekimi, Radyoloji Birimi Sorumlu Teknisyeninden oluşur.

Komisyon radyasyonun zararlı etkilerinden çalışanların, hasta ve yakınlarının, halk ve çevrenin korunmasını sağlamak üzere oluşturulur. TAEK 4-d maddesi uyarınca “Radyasyon Güvenliği Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Tebliği” ne göre görev yapar. Komisyon yılda en az iki (2) kez

Toplanır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Alınan kararlar

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU ’na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Komite; Tıbbi Hizmetler Sorumlusu, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Radyoloji Birimi Sorumlu Hekimi, Radyoloji Birimi Sorumlu Teknisyeninden oluşur.

Komisyon radyasyonun zararlı etkilerinden çalışanların, hasta ve yakınlarının, halk ve çevrenin korunmasını sağlamak üzere oluşturulur. TAEK 4-d maddesi uyarınca “Radyasyon Güvenliği Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Tebliği” ne göre görev yapar. Komisyon yılda en az iki (2) kez

Toplanır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Alınan kararlar

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU ’na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim YardımcısıOp.Dr. Adnan HAŞLAK
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
İş Sağlığı ve Güvenliği Birim SorumlusuNur Aybikem YAŞDALI
Sağlık Bakım Hizmetleri KoordinatörüNihal PALA
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
Radyoloji Uzman HekimiUzm.Dr.Fatih YİĞİT
Radyoloji Birim SorumlusuOnur BAŞAR
Ameliyathane Birim SorumlusuBerna ÇELİKER ERTÜRK


18 Ağustos 2023