Komiteler

Hasta Güvenliği Komitesi


Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımı;

Hasta Güvenliği Komitesi, Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, Cerrahi ve Dahili branş uzmanı, Laboratuvar branş uzmanı, Anestezitoloji ve Reanimasyon branş uzmanı, hastane bilgi işlem sorumlusu, eczacı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilcinin yer aldığı Hasta Güvenliği Komitesi yılda dört kez toplanır, komite kararına istinaden ve gerektiğinde acil toplantı yapabilir. Alınan kararlar TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Komitenin görev alanları asgari;

1  Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,
2  Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması,
3  Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
4  Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
5  Radyasyon güvenliğinin sağlanması
6  Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
7  Güvenli cerrahi uygulamalarının,
8  Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsar.

Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapar, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetlerini Kalite Yönetim Birimine gönderir. Çalışanlara Hasta Güvenliği ile ilgili eğitim düzenler.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELER
Başhekim Yardımcısı/ BaşkanOp. Dr. Adnan HAŞLAK
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Ameliyathane Sorumlu HekimiUzm. Dr. Halime ÖZTEKİN
Cerrahi Sorumlu HekimiOp. Dr. Kemal ATAYOĞLU
Enfeksiyon Sorumlu HekimiUz. Dr. Hilmi KALAN
Biyomedikal Birim SorumlusuM. Müslim BOZ
Biyokimya UzmanıUz. Dr. Bedia ÖZDEMİR
EczacıMuhammet Alperen TÜFEKÇİ
Kalite Yönetim DirektörüBurçin Nur ÖZDEMİR
Ameliyathane Sorumlu HemşiresiBerna ÇELİKER ERTÜRK
Bilgi İşlem Yazılım SorumlusuMurat Mutlu KAZANCI

18 Ağustos 2023