Komiteler

Eğitim Komitesi


EĞİTİM KOMİTESİ

GÖREV TANIMI :

Hizmet kalite standartları,

Hizmet içi eğitimler,

Uyum eğitimleri,

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimleri planlar. 

Eğitim Komitesi; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilciden oluşur. Komite sekreteri tarafından toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Eğitim komitesi yılda dört kez toplanır. Komite; alınan toplantı kararına istinaden ve gerektiğinde acil toplantı yapabilir, alınan kararlar TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU‘ na kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim YardımcısOp. Dr. Adnan HAŞLAK
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Kalite Yönetim DirektörüBurçin Nur ÖZDEMİR
Anestezi UzmanıUzm. Dr. Ebru YAVUZ
Eğitim HemşiresiEbru TİRYAKİ
PsikologMehmet Fırat YILDIRIM

29 Mart 2022