T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi


Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

Enfeksiyon Kontrol Komitesi;tıbbi hizmet yöneticilerinden bir temsilci, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Mikrobiyoloji Laboratuvar Temsilcisi, Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari Mali Hizmetler Müdürü, Eczacı bulunur.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğine göre çalışmalarını yürütür. Kapsamı alanındaki, hizmetlerin ve çalışmaların; amaca uygun ve düzenli verilip verilmediğini, varsa sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını tartışır. Çalışanlara yönelik eğitimler düzenler. Faaliyetlerini üç aylık dönemlerde idareye raporlar. Komite yılda dört kez ve gerektiği durumlarda toplanır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü veya eposta olarak çağrı yapılır.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği alınan kararları TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kaydeder ve katılımcılara imzalatarak ilgililere duyurur. Toplantıda alınan kararlar Enfeksiyon Kontrol Komitesi Toplantı defterine yapıştırılır, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır. 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Uzm.Dr. Hilmi KALAN
Enfeksiyon Hemşiresi Tuğçe SÖYLEMEZ
Enfeksiyon Komitesi Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Neşat YILDRIM
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mustafa Çoşkun AYAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sakine KÜCE
Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Kemal ATAYOĞLU
Dâhiliye Uzmanı Uzm.Dr. Ahmet ÇINAR
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Ahmet İbrahim BAŞ
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Uzm.Dr. Halime ÖZTEKİN
Eczacı Yusuf BAŞAK
Yoğun Bakım Birim Sorumlusu Arzu BULUT