T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Eğitim KomitesiEĞİTİM KOMİTESİ

GÖREV TANIMI :

Hizmet kalite standartları,

Hizmet içi eğitimler,

Uyum eğitimleri,

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimleri planlar. 

Eğitim Komitesi; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilciden oluşur. Komite sekreteri tarafından toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Eğitim komitesi yılda dört kez toplanır. Komite; alınan toplantı kararına istinaden ve gerektiğinde acil toplantı yapabilir, alınan kararlarTOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU‘ na kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

 EĞİTİM KOMİTESİ
Başhekim Yardımcısı/ BaşkanOp. Dr. Adnan HAŞLAK
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
Anestezi UzmanıUzm. Dr. Ebru YAVUZ
Eğitim HemşiresiEbru TİRYAKİ
PsikologZiya KENDİR