T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Radyasyon Güvenliği Komitesi


RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

Komite; Tıbbi Hizmetler Sorumlusu, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Radyoloji Birimi Sorumlu Hekimi, Radyoloji Birimi Sorumlu Teknisyeninden oluşur.

Komisyon radyasyonun zararlı etkilerinden çalışanların, hasta ve yakınlarının, halk ve çevrenin korunmasını sağlamak üzere oluşturulur. TAEK 4-d maddesi uyarınca “Radyasyon Güvenliği Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Tebliği” ne göre görev yapar. Komisyon yılda en az iki (2) kez

Toplanır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Alınan kararlar

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Başhekim Yardımcısı Dr. Neşat YILDIRIM
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sakine KÜCE
İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu Muhammet Uğur BAYTAR
Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü Nihal PALA
Kalite Birim Sorumlusu Burçin Nur ÖZDEMİR
Radyoloji Uzman Hekimi Hüseyin Avni TÜZÜN
Radyoloji Birim Sorumlusu Onur BAŞAR
Ameliyathane Birim Sorumlusu Begüm SARIKAYA