T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Tesis Güvenliği Komitesi


 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 1. GÖREVLER:
 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirir
 • Hastane alt yapı güvenliğini sağlar
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlar
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yürütür
 • Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar
 • Görev alanına giren konularla ilgili iç denetim yapmalı, denetleme sonucuma göre düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.
 • Tesis güvenliği komitesi, ilk toplantısında ekibin çalışma ilkelerini belirler.
 • Yangın talimatlarını oluşturup, gerekli yerlere asılmasını sağlar.
 • Tesisin atık yönetimine uygun düzenlenmesini sağlar.
 • Tehlikeli maddeler ile ilgili (kimyasallar, radyoaktif malzeme ve atıklar, tıbbi ve bulaşıcı atıklar vs) gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Tesis güvenliği komitesi gerekli gördüğü araştırmaları yaparak, çalışma ortamında doğabilecek veya mevcut olan risk faktörlerini belirler.
 • Bina turları sonucunda gözlenen problemlerin giderilip, giderilmediğini denetler.
 • Merkez su deposu ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Merkez Yönetimi tarafından dışarıdan alınan hizmetlere yönelik bir denetim sistemi oluşturup takibini sağlar.
 • Yangın önleme tüpleri ve yangın ekipmanlarının kontrolünü sağlar.


TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Başhekim Yardımcısı / Kalite DirektörüDr. Neşat YILDIRIM
İdari ve Mali İşler MüdürüMustafa Çoşkun AYAN
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
Biyomedikal Birim SorumlusuMuhammet Müslim BOZ
Teknik Servis Birim SorumlusuErcan ERDOĞAN
Acil Durum ve Afet Yönetim Birim SorumlusuMuhammet Aziz BENLİOĞLU
Güvenlik Birim SorumlusuFatih ÖZASLAN
Bilgi İşlem Donanım SorumlusuMurat Mutlu KAZANCI