Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
14 Şubat 2023

Bakanlığımız tarafından talasemili hastaları izleyen hekimlerimize yol gösterici olmak ve hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin standart hale getirilmesini sağlayarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan “Talasemi Tanı ve İzlem Rehberi” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir. 
Ayrıca söz konusu rehberlere görsele tıklayarak da ulaşılabileceği gibi aşağıda belirtilen adreslerden de ulaşılabilmektedir.

e2c31d8ab66b40fcb2e7e20defaccb95.jpg

Rehberin Yayınlandığı Web Siteleri
https://ekutuphane.saglik.gov.tr/Yayin/656
https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR-94509/talasemi-tani-ve-izlem-rehberi-yayimlandi.html