Memeye İyi Yerleşmeme ve Etkisiz Emmede Ne Yaşanır?
12 Ocak 2023

• Ağzının geniş açık olmadığı, dudaklarını ileriye uzattığı,
• Alt dudağının dışa dönük olmadığı,
• Çenesinin anne memesine değmediği,
• Yanaklarının içe çökük olduğu,
• Dışarıdan memenin ucundaki kahverengi bölgenin hemen tümünün dışarıda olduğu görülür.