1-7 Ekim Emzirme Haftası
04 Ekim 2022

1-7 Ekim Emzirme Haftası

 

Tüm dünyada 2015 yılında, Dünya liderleri bir araya gelerek, yoksulluğu bitirmek, gezegenin korunması ve refahı sağlamak için 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini belirlemiş ve bu tarihten itibaren Dünya Emzirme Haftası teması “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Emzirme” arasındaki bağlantıların üzerine oturtulmuştur. Dünya Emzirme Haftası ile ilgili olarak 2022 yılında ise bu tema “Emzirme Aktörlerinin Güçlendirilmesi, Sağlık Profesyonellerinin Yetkinliğinin Arttırılması” olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde ise bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve emzirme konusunda farkındalık yaratmak için her yıl “Emzirme Haftası” kutlanmaktadır. Gebeliğin sonlanarak anne ve bebeğin buluştuğu ve bebeğin anne sütüyle tanıştığı zamandan ilham alınarak yılın 40. haftası olan 1-7 Ekim tarihleri seçilmiştir. Söz konusu hafta içinde tüm Türkiye’de konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlanıp uygulanmaktadır.

Doğumun ilk bir saatinde emzirmeye başlanması, ardından 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenme ve 2 yıl veya daha fazla süreye kadar emzirmeye devam edilmesi, israf ve obezite dahil olmak üzere her türlü çocuk yetersiz beslenmesine karşı güçlü bir savunma hattı oluşturur. Emzirme aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olarak da işlev görür ve onları birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı korur. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Bakanlığımız tarafından ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991 yılından itibaren “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir.  

Program tüm dünyada da uygulanan “Bebek Dostu Hastaneler” kavramı ile başlamış, 2000’li yıllara gelindiğinde birinci basamak sağlık kuruluşlarının da dahil olması ile “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları” olarak ilerleme kaydetmiş, ardından önce Bebek Dostu İl ve daha sonra çalışmalarını bir adım daha ileri taşıyan illerimiz için Altın Bebek Dostu İl kavramları geliştirilmiştir. Ülkemizde 1347 bebek dostu hastane bulunmaktadır.

Yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda sadece anne sütü ile beslenen bebek oranında artış sağlanmıştır. Ülkemizde doğan tüm çocukların %98’i bir süre emzirilmektedir. Ayrıca ortanca emzirme süresi 17 aya yükselmiştir. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen ortalama bebek oranı 2013’ te %31 iken 2018’ de %41’ e çıkmıştır.