Hastanenizde PCR Testi yapılıyor mu?
19 Ocak 2022

Hastanemiz Acil içerisinde yer alan Pandemi Polikliniğinde semptom gösteren hastalara PCR testi yapılmaktadır.