Halkla İlişkiler ve BasınHem kurum içinde hemde kurum  dışına dönük  halkla ilişkiler faaliyetleri yapılan hizmetlere vatandaşların katkı ve desteğinin sağlanması  ve hasta memnuniyeti için etkin ve sürekli bir şekilde gerçekleştiren birimdir. Çalışma kapsamında, hastanelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi ortaya konulmuştur.Hastanın önceliği gözetilerek çalışmalar sürdürülmektedir. Hastanın talepleri istek ve önerileri dikkate alınarak, hastanemiz ve hastalarımız için yararlı görüşlere yer verilir. Değerlendirmeler yapılır.

Birim Hakkında

19 Eylül 2022