Muayene Kabul ve Hizmet Takip Birimişlemi biten ihale dosyalarından arşivlenmesi gereken (Taşınır işlem fişi, fatura, muayene raporu, istek belgesi) evrakların fotokopilerini alır ve dosyalar.
Muayene Kabul Biriminde kalması gereken evrakları bilgisayar ortamında kayıt altında tutar.
İşlemi biten mal alım ihale dosya ve faturaların asıllarını gider tahakkuk birimine ödemelerinin yapılabilmesi için zimmet karşılığı teslim eder.
Muayene kabul birimine teslim edilen hizmet alımları ve bakım onarım ile ilgili faturaların kontrolünü yaparak teslim alır.
Hizmet İşleri Kabul tutanağı ve faturalarını hazırlayarak muayene komisyon üyelerinin imzalarını tamamlatır.
İmzaları tamamlanan tüm evrakların fotokopilerini çekerek bir nüshasını servisinde arşivler.
Gider Tahakkuk servisi tarafından ödemelerinin yapılabilmesi için fotokopisi çekilen dosyaların aslını Gider Tahakkuk birimine teslim eder.
Hastanemizde hizmet alımı şeklinde çalışan tüm firma evrakları ile çalışanlara ait imza föylerinin, sigorta bildirgelerinin kontrollerini ve dökümünü yapar.
Hastanemiz de hizmet alımı olarak çalışan firmaların kullanmış oldukları Elektrik, Doğalgaz, su faturalarına ait Teknik Servis tarafından bildirilen miktarları ile Gider Tahakkuk servisinden onaya ait faturalardan birim fiyatlar kontrol edilerek hesaplaması yapılır.
Satın alma tarafından yıllık alımları yapıldıktan sonra sözleşmesi yapılan (sıhhi sarf, Cihaz kit malzemeleri, akaryakıt) gibi malzemelerin sıhhi sarf biriminin talepleri doğrultusunda muayenesini yapar.
Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

Birim Hakkında

19 Eylül 2022