Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Birim Hakkında

Akciğer fonksiyon testi olarak da bilinen solunum fonksiyon testi, akciğerin çalışma performansını ölçmeye yarar. Akciğerin farklı fonksiyonları test edilerek, herhangi bir hastalık başlangıcı ya da belirtisi gözlemlenebilir. Hastanemiz dahili branş polikliniklerine başvuran hastalar hekim istemi ile SFT odasına yönlendirilir.

16 Ocak 2022