Palyatif Bakım
27 Aralık 2021

palyatif.jpg

Palyatif Bakım

Yaşamının herhangi bir sürecinde kendisi ya da ailesinde ilerleyici, tedavisi mümkün olmayan, ölümcül hastalıkla karşılaşan her insanın bu dönemi ağrısız, acısız geçirmek istemesi ve bu süreçte kendisi ya da ailesi için sağlık hizmeti alması bir insanlık hakkı ve tüm dünyada sağlık standardının göstergesidir.

Bu nedenle ilk önceleri yalnızca yaşamın son dönemlerindeki onkoloji hastalarının tedavisine yönelik kurulan palyatif bakım klinikleri; günümüzde hayatı zorlaştırıcı ve süreğen hastalığı olan bireylerin,  ağrı ve acısının hafifletilmesini amaçlarken, hasta yakınlarının da yaşam kalitesini artırmaya odaklanmıştır. 

Günümüzde palyatif bakım hizmetlerine gereksinim duyan hastaların sayısının artması bu konuda sistemli bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir. Doğru hastaya uygun bakımı götürme, hastanın gereksinimleri doğrultusunda hasta yakınlarını bilinçlendirme yolu ile hastanın sürekli kontrolü ve takibine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir taraftan hastaların şikâyetleri giderilirken, diğer taraftan diğer kaygılar ve sorunlar topluca değerlendirilmekte ve çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.