Akılcı İlaç/İlaç Yönetimi Ekibi
28 Aralık 2021

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı’ dan oluşur. Toplantıdan 2 (iki) gün önce, akılcı ilaç ekibi sekreteri tarafından toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip yılda dört kez toplanır, toplantı kararına istinaden ve lüzumu halinde acil toplanabilir. Alınan kararlar.02 TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Akılcı Kullanım Ekibi toplantı kararına istinaden ve lüzumu halinde acil toplanabilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Akılcı İlaç Kullanım Ekibinin asgari görev tanımı;

•  Akılcı ilaç kullanımına yönelik hastane politikasını belirler, faaliyetler planlar ve uygular.
•  Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda ve çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapar.

Hasta ve çalışanlara yönelik bilgilendirmeler yapılmasını planlar

AKILCI İLAÇ YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
Başhekim YardımcısıDr. Furkan YILDIZ
EczacıYusuf BAŞAK
Enfeksiyon Hastalıkları UzmanıUzm. Dr. Hilmi KALAN
Enfeksiyon HemşiresiTuğçe SÖYLEMEZ
Kalite Yönetim DirektörüBurçin Nur ÖZDEMİR
İç Hastalıkları UzmanıUzm. Dr. İsmail İNCİ
Çocuk Hastalıkları UzmanıUzm. Dr. Feyza TUNCEL
Ortopedi Hastalıkları UzmanıOp. Dr. Selehattin DEMİRCİOĞLU
Üroloji UzmanıOp. Dr. Özgür GÖKÇE
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları UzmanıOp. Dr. Eren KAYA