T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Akılcı İlaç/İlaç Yönetimi Ekibi


AKILCI İLAÇ/İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ:

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı’ dan oluşur. Toplantıdan 2 (iki) gün önce, akılcı ilaç ekibi sekreteri tarafından toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak çağrı yapılır. Ekip yılda dört kez toplanır, toplantı kararına istinaden ve lüzumu halinde acil toplanabilir. Alınan kararlar.02 TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Akılcı Kullanım Ekibi toplantı kararına istinaden ve lüzumu halinde acil toplanabilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Akılcı İlaç Kullanım Ekibinin asgari görev tanımı;

•  Akılcı ilaç kullanımına yönelik hastane politikasını belirler, faaliyetler planlar ve uygular.

•  Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda ve çalışanlarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapar.

Hasta ve çalışanlara yönelik bilgilendirmeler yapılmasını planlar

 AKILCI İLAÇ KOMİTESİ
Başhekim YardımcısıDr.Neşat YILDIRIM
EczacıYusuf BAŞAK
Enfeksiyon Hastalıkları UzmanıUz. Dr. Hilmi KALAN
Enfeksiyon Hemşiresi
Tuğçe SÖYLEMEZ
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
İç Hastalıkları UzmanıUz. Dr. Ahmet ÇINAR
Çocuk Hastalıkları UzmanıUz. Dr. Feyza TUNCEL
Ortopedi Hastalıkları UzmanıOp. Dr. Selehattin DEMİRCİOĞLU
Üroloji UzmanıOp. Dr. Mithat EKŞİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları UzmanıOp. Dr. Eren KAYA