T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Bilgi Güvenliği Ekibi


BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

Bilgi Güvenliği Ekibi:

Ekip; Yönetici / Başhekim, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü, Bilgi İşlem Biriminden Sorumlu Memur ve Sözleşmeli Bilgi İşlem Firma Yetkilisinden oluşur.

Ekip, Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izler. Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara eğitim verilmesini organize eder. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Ekip gerekli durumlarda toplanır. Toplantı kararları

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
Başhekim Yardımcısı/ Kalite Direktörü Dr. Neşat YILDIRIM
İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Şenol EKİNCİ
Bilgi İşlem Donanım Sorumlusu Murat Mutlu KAZANCI
Bilgi İşlem Yazılım Sorumlusu Mustafa EKİNCİ
Kalite Birim Sorumlusu Burçin Nur ÖZDEMİR