T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Bölüm Kalite SorumlularıKALİTE YÖNETİM YAPISI;

 Kalite yönetim şeması için lütfen  tıklayınız.

 Kuruluş Amacı

 Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında hastanemizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kalite yönetim direktörü ve kalite çalışanlarından oluşan ekip, Başhekimliğe bağlı olarak görev yapmaktadır.

 Her bölüm için görevlendirilmiş olan bölüm kalite sorumluları ve Yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunan komiteler de Kalite Yönetim Birimi ile koordine biçimde çalışmaktadırlar.

 Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

1.SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

2.SKS’nın uygulanmasına rehberlik etmek, izlemek, değerlendirmek ve üst yönetime raporlamak.

3. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.

4.SKS çerçevesinde belirlenen aşağıdaki tüm komitelere üye olarak katılarak hasta güvenliği ve  çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini Hastane Yöneticisi adına yürütülmesini sağlamak.

•Çalışan Güvenliği Komitesi

•Hasta Güvenliği Komitesi

•Eğitim Komitesi

•Tesis Güvenliği Komitesi

5.Güvenlik raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.

6.Birimleri adına çalışması uygun görülen ve Hastane Yöneticisi tarafından görevlendirilen bölüm kalite sorumluları ile SKS kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

7.SKS kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin takibini yapmak.

8.SKS çerçevesinde hazırlanan ve hastanemize ait tüm yazılı düzenlemelerin hazırlanmasına öncülük ederek; gerekli takip-kontrol ve sekretaryasını yaparak gereklilik halinde  yazılı düzenlemelerin revizyon işlemlerini  yapmak.

9.Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla üçer aylık periyotlarda yapılan bina turlarını organize etmek.

10.Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.

11.SKS çerçevesinde yapılan düzenlemelerin takibi amacıyla öz değerlendirmeleri planlamak, koordine etmek, değerlendirmek ve üst yönetime raporlamak.

12. Hastanemizde takip etmekte olduğumuz kalite indikatörlerini (21 adet)  izlemek ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.

13.Renkli kod uygulamalarını (Mavi-Pembe-Beyaz) düzenli olarak takip etmek, personel eğitimlerinin periyodik olarak yapılmasını sağlamak, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak.

14.Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.

15. Hasta / hasta yakını memnuniyet anketi (her ay) ile çalışan (yılda 2 kez) memnuniyeti anketlerinin yapılması / yaptırılmasını sağlamak, analiz etmek raporlamak ve üst yönetime sunmak.


BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
Yönetim Hizmetleri SorumlusuDr. Neşat YILDIRIM
Bilgi Yönetimi YazılımMustafa EKİNCİ
Hizmetiçi Eğitim Birim Sorumlusu Ebru TİRYAKİ
Bilgi Yönetimi DonanımMurat Mutlu KAZANCI
Stok Yönetimi AyniyatKadir DEMİR
Medikal Depo/Klinik MühendislikMuhammet Müslim BOZ
Stok Yönetimi Tıbbi SarfYetkin ELİTEZ
Tesis YönetimiErcan ERDOĞAN
Mutfak HizmetleriYağmur KÜLLÜ/ Mine ABALI
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri SorumlusuHilal ŞENTÜRK
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
Atık YönetimiŞenol EKİNCİ
Afet ve Acil Durum Yönetim SorumlusuKeramettin ÖZTÜRK
Morg-Çamaşırhane Hizmetleri SorumlusuAhmet TÜRKHAN
Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi SorumlusuEKH Tuğçe SÖYLEMEZ
Sterilizasyon Hizmetleri SorumlusuHem. Begüm SARIKAYA
1.Kat Klinik / Hasta Bakım SorumlusuHem. Bahar ÇOLAK
2. Kat Klinik / Hasta Bakım SorumlusuHem. Kübra AKTÜRK
3.Kat Klinik / Hasta Bakım SorumlusuKudret Özlem EKİNCİ
4.Kat Klinik / Hasta Bakım SorumlusuHem. Gülcan ÖZDEMİR
5.Kat Klinik / Hasta Bakım SorumlusuHem. Kevser TİMUR
Poliklinik Hizmetleri SorumlusuHem. Nihal PALA
Acil Sağlık Hizmetleri SorumlusuHem. Ali BULUT
Biyokimya Laboratuar Hizmetleri SorumlusuUz. Dr. Bedia ÖZDEMİR
Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmetleri SorumlusuUz. Dr. Zafer POLAT
Patoloji Laboratuar Hizmetleri SorumlusuUz. Dr. Mehtap KILIÇOĞLU
Görüntüleme Hizmetleri SorumlusuOnur BAŞAR
Endoskopi Hizmetleri SorumlusuHem. Neslihan SULHAN
Ameliyathane Hizmetler SorumlusuHem. Begüm SARIKAYA Anestezi Tekn.Vedat KÜÇÜKASLAN
Yoğun Bakım Hizmetleri SorumlusuHem.Arzu BULUT
Eczane Hizmetleri SorumlusuEczacı Yusuf BAŞAK
Transfüzyon Hizmetleri SorumlusuRecep KISA
Fizik Tedavi Hizmetleri SorumlusuBerna CENGİZ
Doğumhane HizmetleriÇiler ERÇEVİK YÜKSEL
Palyatif Bakım BirimiHem. Arzu BULUT
Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri SorumlusuHem. Bahar ÇOLAK
1.Kat Servis Sorumlu HekimiUz.Dr.Feyza TUNCEL
2.Kat Servis Sorumlu HekimiOp.Dr.Hüseyin DAYAN
3.Kat Servis Sorumlu HekimiOp.Dr.Kemal ATAYOĞLU
4.Kat Servis Sorumlu HekimiUz.Dr.Ahmet ÇINAR
5.Kat Servis Sorumlu HekimiUz.Dr.Seçil YALGIN
Yoğun Bakım Sorumlu HekimiUz.Dr.Halime ÖZTEKİN
Ameliyathane Sorumlu HekimiUz.Dr.Halime ÖZTEKİN
Doğumhane Sorumlu HekimiOp.Dr.Hüseyin DAYAN
Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu HekimiUz.Dr. Emre AYGÜN
Radyoloji Birimi Sorumlu HekimiUzm.Dr. Hüseyin Avni TÜZÜN
Acil Servis Sorumlu HekimiUz. Dr. Mehmet İZ