Yönlendirme

Bu Test Nerede Yapılıyor?

Bu sayfada gösterilen tüm veriler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığının sunucularından alınan bilgilerden oluşmaktadır.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı kapsamında hangi testin nerede yapıldığını gösteren “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemi açılmıştır. 

Ülkemizdeki tüm kamu kurum/kuruluşları ile devlet üniversiteleri bünyesindeki tıbbi laboratuvar (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji), doku tipleme laboratuvarı ve genetik hastalıklar tanı merkezi sorumluları tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ne girilen test listesi verilerinden elde edilerek hazırlanan “Bu Test Nerede Yapılıyor?” sistemine aşağıdan giriş yapılabilmektedir.

11 Ocak 2023