T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Hedeflerimiz


Belirlenen Ulusal ve Uluslar arası standartlara göre, hastalarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak tıbbi tedavi ve bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma.

İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.

Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.