T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları


Psikiyatri polikliniğimizde; depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmaktadır.

Psikoloji laboratuarımızda psikoloğumuz tarafından Minesota çok yönlü kişilik envanteri, Porteuszeka testi, Kent – egy zeka testi, Alexander zaka testi yapılmaktadır.

Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktorları

woman.png

Uzm. Dr. Erengül METİN

woman.png

Uzm. Dr. Şule SÖZEN

man.png

Uzm. Dr. Utkan TİYEKLİ