T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü


mudur.jpg

Mustafa Coşkun AYAN
İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü


1979 yılında Trabzon da doğdu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü 2012 yılında Beykent Üniversitesi İşletme / Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisasını 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimini okudu.

2001-2003 yılları arasında Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 2003-2008 yılları arasaında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Kurulunun iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 2008-2013 yılları arasında Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Gider Tahakkuk ve Satın alma Sorumlusu ilgili birimlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 2013 yılında İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde Personel Özlük (Emeklilik, Sicil ve Terfi) işlemlerinin yürütülmesi, 2013-2014 yılları arasında İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı olarak İdari ve Mali Hizmetler Müdürünün verdiği iş ve işlemlerin yürütülmesi, 2014-2016 yılları arasında İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı'nda Koordinatör Uzman olarak İdari Hizmetler Başkanlığının görev alanında kalan bütün işlerin takibinin ve koordinasyonunun sağlanması, 2016 yılında İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı'nda Uzman olarak Doktor atama, görevlendirme ve nakil işlemleri, 2016-2020 yılları arasında Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde İdari ve Mali İşler Birim Sorumlusu Satın alma, Gelir-Gider Tahakkuk, Maaş Mutemetliği, Taşınır Kayıt İşlemleri, Vezne, Bilgi İşlem, Evrak Kayıt ve Arşiv birimlerinin iş ve işleyişlerinin takip edilmesi, görevlerini yürütürken 2020 yılında Hastanemize İdari ve Mali İşler Müdürü olarak atanmış olup; Evli ve 2 çocuk babasıdır.