Hangi belge, hangi klasörde görüntüleniyor?
30 Aralık 2022

  • Taslaklar klasöründe, kullanıcı tarafından hazırlanarak akışa sunulmuş, son imzasını almamış belgeler,
  • Paylaşımlar klasöründe diğer kullanıcılarla paylaşılmak istenen belgeler,
  • Belgelerim klasöründe ise, son imzasını alarak tamamlananlar klasörüne düşen belgelerden, kullanıcının “belgelerim” klasörüne taşıdığı, kişiye özel belgeler bulunmaktadır.

Ana sayfada bulunan, kullanıcının birimine ait klasörlerde gelen ve giden klasörleri ile birlikte imza & paraf klasörü bulunur (Resim 2- No.2).

  • Gelen klasöründe kullanıcının gereği ve bilgisine düşen belgeler,
  • İmza & Paraf klasöründe, kullanıcıya imza veya paraf için gönderilmiş belgeler,
  • Giden klasöründe ise işlemdekiler, ret / iade et / geri çek ve tamamlananlar klasörlerine düşen belgeler görüntülenir.

Giden klasöründe bulunan işlemdekiler klasörüne,

  • Son imzasını almamış işlemi devam eden belgeler,

Ret / İade et / Geri Çek klasörlerine,

  • Kullanıcının akışa sunduğu reddedilen belgeler, (ret)
  • Kullanıcının iade edilen belgeleri, (iade)
  • Kullanıcının akışa sunup geri çektiği belgeleri, (geri çek)

Tamamlananlar klasörüne ise, son imzasını almış, kullanıcı açısından işlemi tamamlanmış belgeleri düşer.

*İade edilen belgeler tekrar işlem görmesi için gereği klasörüne düşer.

*Kullanıcının havaleden geri çektiği belgeleri gereği klasörüne düşer. 


Resim2.png