Bilgi Güvenliği

Aldığımız Kullanıcı Bazlı Önlemler

* “Bilgi Güvenliği Ekibi” oluşturuldu.
* “Bilgi İşlem Erişim Kontrol Prosedürü” oluşturuldu.
* “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası” oluşturuldu.
* “E-Posta Şifre Güvenliği ve Talimatı” oluşturuldu.
* “Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi Formu” oluşturuldu.
* “SBYS Yetki Matrisi” oluşturuldu.
* “SBYS Yetkilendirme Formu” oluşturuldu.
* “Bilgi Güvenliği İhlali Bildirim Formu” oluşturuldu.
* Kurumumuzda çalışan her personelden işe başlarken “Personel Gizlilik Sözleşmesi” alınmaktadır.
* Kurumumuz çalışanlarının uzaktan erişim talep etmeleri halinde kendilerinden “Uzaktan Erişim Sözleşmesi” alınmaktadır.
* Kurumumuzla çalışan firmalardan “Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi” alınmaktadır.
* Kurumumuzla çalışan firmalardan “Uzaktan Erişim Sözleşmesi” alınmaktadır.
* Kurumumuzla çalışan firmalardan “Arka Kapı Taahhütnamesi ” alınmaktadır.

25 Mart 2022