T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Yoğun Bakım Ünitesi


Yoğun bakım, yoğun bakım uzmanı olan hekimler ile hemşireler, fizyoterapistler ve diğer ilgili sağlık çalışanlarının birlikte sundukları hizmetlerin bir bütünü olup, hastanelerin özel teknoloji ile donatılmış birimlerinde sunulmaktadır. Bu birimlere yoğun bakım üniteleri adı verilir ve bu birimlerde bir veya birden fazla organ yetmezliği gelişmiş hastalara destek tedavisi sunulur.Hastanemiz bünyesinde de 16 yataklı 2. düzey Genel Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermektedir.  Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Cerrahi ve dâhili branşların, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin bütünleşik olarak 7/24 hizmet vermesi ile efektif bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısı ile yoğun bakım ünitesinde diğer destek hizmetlerinin de katkısı ile yaşamsal destek ve tedavi boyutunda etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmaktadır. Her yoğun bakım yatağı başında ventilatör (yapay solunum desteği) cihazı olup, tüm hastalar ileri tekniklerle monitörize edilebilmektedir. 

Yoğun Bakım Ünitesi Doktorları

woman.png

Uzm. Dr. Ebru YAVUZ

woman.png

Uzm. Dr. Meral ALTAŞ