T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Çalışan Güvenliği KomitesiÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Komitenin Görev Tanımı:

 • · Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
 • · Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • · Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
 • · Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • · Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • · Sağlık taramalarının yapılması
 • · Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatılması,
 • · Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilmesi,
 • · Temel Yaşam Desteği Sürecinin Güvenliği (MAVİ KOD),
 • · BEYAZ KOD,
 • · Atık yönetimi,
 • · Radyasyon güvenliği. 

12 Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Ekibi:

Ekipte Yönetici / Başhekim veya sorumlu hekim, Kalite Yönetim Direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir üyeden oluşur. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Ekip ay da bir toplanır, Web sayfası, intranet, 6 aylık dönemlerde yapılan memnuniyet anketleri sonuçlarını ve dilek öneri kutularından çıkan belgeleri değerlendirir. Komite yılda dört kez toplanır. Alınan kararlar

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU ‘na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

6.13 Bina Turları Ekibi:

Ekip; Yönetici/ Başhekim veya sorumlu hekim, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Kalite Yönetim Direktörü ve teknik işler sorumlusundan oluşur.

Ekip, 3 ayda bir bina turlarının yapılmasından sorumludur. Ekip bina turları sırasında hastanedeki fiziksel durum ve işleyişle ilgili aksaklıklar tespit edilir. Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Ekip üç ayda bir toplanır, bina turu raporu ve iyileştirme yöntemleri değerlendirilir.

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Başhekim Yardımcısı/ BaşkanOp. Dr. Adnan HAŞLAK
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Enfeksiyon Sorumlu HekimiUz. Dr. Hilmi KALAN
İdari ve Mali İşler MüdürüMustafa Çoşkun AYAN
Eğitim HemşiresiEbru TİRYAKİ
İş Sağlığı Güvenliği Birim SorumlusuM. Uğur BAYTAR
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
Enfeksiyon HemşiresiTuğçe SÖYLEMEZ
PsikologZiya KENDİR
Güvenlik AmiriFatih ÖZASLAN
Radyoloji Birim SorumlusuOnur BAŞAR
Çalışan Hakları Birim SorumlusuHatice BENLİOĞLU