T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Hasta ve Yakınları Görüş Değerlendirme Komitesi


HASTA VE HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ:

Ekip; Kalite Yönetim Direktörü, Hasta Hakları Temsilcisi, Yönetici / Başhekim veya sorumlu hekimden oluşur. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı, sözlü veya e posta olarak çağrı yapılır. Ekip ay da bir toplanır, hasta ve hasta yakını görüş, önerilerini değerlendirir, ayrıca her hafta cuma günü web sayfasında bulunan hasta ve hasta yakınları görüş, öneriler bölümü Hasta Hakları Birim sorumlusu tarafından kontrol edilerek toplantıda görüşülmek üzere komite üyelerine sunulur. Ekip tarafından lüzum görülürse görüş bildiren hasta ve yakınına geri bildirimde bulunur.  Alınan kararlar

TOPLANTI TUTANAK RAPORU FORMU’ na kayıt edilir. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

 HASTA GÖRÜŞ, ÖNERİ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME EKİBİ
Başhekim YardımcısıOp. Dr. Adnan HAŞLAK
Sağlık Bakım Hizmetleri MüdürüSakine KÜCE
Sağlık Bakım Hizmetleri KoordinatörüNihal PALA
Kalite Birim SorumlusuBurçin Nur ÖZDEMİR
Hasta Hakları Birim SorumlusuHasan YALÇINKAYA