T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi

Hasta Rehberi


Polikliniklerin Muayeneye Başlama Ve Bitiş Saatleri

08:30 - 11:50

13:00 - 16:30 


İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; 'hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki' olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere'de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

1)Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2)Bilgilendirme ve bilgi isteme:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3)Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme:
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

 Hastanemizde idarece belirlenen ziyaret saatleri;

  Gündüz:              14:00 - 15:00

  Akşam  :              19:30 - 20:30

saatleri arasında yapılacaktır.


Hasta ziyaretinden genel olarak amaçlananlar;

 •   Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
 •   Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek • Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak
 •   Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

 HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

 •   Hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiyi sadece hastanızın hekiminden alınabilir.
 •   Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
 •   Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına bilgi verilir
 •   Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir. » Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.
 •   Klinikte yatan diğer hastalarla ilgili bilgiler ve hasta kayıtları hekimi ve ilgili hemşiresi dışında kimseye verilmez.

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR?

 •   Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
 •   Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
 •   Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?

 •   10 yaş altı çocuklar,
 •   Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler
 •   Herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler
 •   Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

 HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 •   Doktorun  izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için  ısrar edilmemelidir.
 •   Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.
 •   Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)
 •   Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.
 •  Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır
 •  İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız
 •  ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK VE CANLI ÇİÇEK GETİRİLMEMELİDİR
 •  Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 •  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 •  Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 •  Ziyaret saati sonunda,hasta odaları boşaltılmamalıdır.

 ÖZELLİKLİ BİRİMLERE HASTA ZİYARETLERİ

 •   Genel yoğun makım ünitelerinde hasta ziyareti günde bir defa olup kısa sürelidir
 •   Yoğun bakımdaki hasta ziyaret edilirken galoş bone maske ve önluk giyilmelidir
 •   Yoğun bakıma hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır. (5-10 dk)
 •   Yenidoğan yoğun bakım ünitelere hasta ziyareti anne emzirmeleri dışında  günde birdefa olup kısa sürelidir.(5-10 dk)
 •   Yenidoğan yoğun bakımdaki hasta ziyaret edilirken galoş bone maske ve önluk giyilmelidir
 •   Doğumhaneye doğum eylemi sırasında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 •   Doğumhanede travaydaki hastalara refakatçi kabul edilmemektedir.


ÖZELLİKLİ BİRİMLERE HASTA ZİYARETLERİ

Genel Yoğun Bakım

 • GYB ünitesinde hasta ziyareti günde 1 kezdir.
 • Ziyaret saati 13:00 – 13:30 arasında 5 dk. Dır.
 • 1.Derece yakınlarından sadece1 kişi ziyaret için alınır.
 • Giriş ve çıkışlarda el hijyeni için yoğun bakım girişinde mutlaka eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Çıkışlarda da aynı işlemler yapılmalıdır.

Yenidoğan Yoğun Bakım

 • YYB ünitesinde hasta ziyareti günde 2 kezdir
 • Ziyaret saati saat 10:00 ve 16:00 da 5 dak,kadır.
 • Emzirme saatleri ziyeret saatleri ile aynıdır.
 • 1.derece yakınlarından sadece 1 kişi ziyaret için alınır. Bu kişi anne yada baba olmalıdır.
 • Giriş ve çıkışlarda el hijyeni için yenidoğan y.b. girişinde mutlaka eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Çıkışlarda da aynı işlemler yapılmalıdır.


Palyatif Bakım

 • Palyatif bakım ünitesinde hasta ziyareti günde 2 kezdir
 • Ziyaret saatleri 14:00-15:00 gündüz, akşam 19:00-20:00 saatleri arasındadır
 • Ziyarete çocuk ( 0-12 yaş ) getirmek yasaktır. Doktor izni olmadan çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Giriş ve çıkışlarda el hijyeni için palyatif ünitesinin girişinde mutlaka eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Çıkışlarda da aynı işlemler yapılmalıdır.

Yoğun Bakıma Giriş-Çıkış kuralları;

Hafta arası her gün saat 13:30–14:30 arası yoğun bakım hekimi ile hastanın 1.derece

yakınlarından 1 kişi hastasını görerek bilgi alır.

Hastane Personeli;

> Yoğun bakım çalışanları kontrollü kapı kartı kullanır.

Yoğun Bakım’ da çalışan personelin üniteye formasız girmesi uygun değildir.

Yoğun Bakım personeli dışında çalışanların Yoğun Bakıma girmesi yasaktır.

Giriş ve çıkışlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır

Hasta Yakınları Giriş-Çıkış Kuralları;

Hasta yakınlarına her yoğun bakımın belirlediği saatlerde hekim tarafından bilgi verilir. Gün

içinde hastanın klinik durumunda değişiklik yaşandı ise hasta yakını tekrar bilgilendirilir.
> Hastanın 1. Derece yakını ziyaret amaçlı içeriye alınır.

Hasta yakınının yanında bir hemşire, bir personel refakat eder.

> Hasta yakınlarının Yoğun Bakım içerisinde hastalarını ziyaret süreleri refakat eden hemşire

tarafından hastanın klinik durumuna göre belirlenir.

> Hemşire gözetiminde yapılan ziyaretin, enfeksiyon tedbirleri açısından, hasta yakınının

hastaya teması önlenir.

> Ziyaret sonlandırıldığında hasta yakınının kullandığı malzemeler enfeksiyon tedbirlerine
uyarak sonlandırılır. Alkol bazlı el dezenfektanı kullandırılarak yoğun bakımdan çıkması
sağlanır.
> Yoğun bakıma ünitesine bölüm çalışanı ve hasta yakınının ziyaret amacı dışında gereksiz
girmeleri engellenmelidir.
> Yoğun bakıma giren herkes (sağlık çalışanı, ziyaretçi ) üniteye girerken el hijyeni
sağlanmalıdır. Bunun için yoğun bakım ünitesi’ ne girişte alkollü el antiseptiği veya el yıkama için gerekli olan lavabo, sıvı sabun veya antimikrobiyal sabun ve kağıt havlu kullanılmalıdır.
> Ziyaret için gelen hasta yakını kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
> İzolasyonu yapılan hastanın odasına giren sağlık çalışanı, hasta bakıcı, temizlik personeli ve hasta yakını gerekli izolasyon türüne göre önlemlerini alarak (gömlek, bone, maske, eldiven vb.) girmesi ve odadan ayrılması sağlanmalıdır.
> Yoğun bakım ünitelerinde kontrolün sağlanması ve kontaminasyonun önlenmesi amacıyla hasta ziyaretinde kısıtlama getirilmiştir. Kabul edilebilir ziyaretçi sayısı ve ziyaret saatlerine yoğun bakım sorumlu hekimleri tarafından karar verilir. Bölümünde hastaların durumuna ve enfeksiyon oranına göre gerekli durumlarda ziyaret yasağı getirebilir. Bu durumdan hasta ve hasta yakınları uygun şekilde bilgilendirilir.

HASTA REFAKATÇI KURALLARI    

 1.   Refakatçi kartı kullanılmalıdır.
 2.   Hasta odasının düzenli olmasına dikkat edilmelidir
 3.   Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uymalıdır.
 4.   Hastane kurallarına riayet edilmelidir.
 5.   Hastasının yanından ayrılacağı durumda ve refakatçi değişimlerinde hemşireye haber vermelidir.